Saturday, 8 May 2021

KUNCI PETI EMAS

Kalau dikatakan kepada anda bahawa salah satu daripada kunci kunci di atas merupakan kunci kepada satu peti yang penuh dengan emas , maka adakah anda akan berfikir untuk ambil satu saja daripada kunci kunci tersebut selepas diteka kuncinya atau anda akan ambil kesemuanya ? 

Begitulah juga dengan sepuluh malam terakhir Ramadhan , anda perlu rebut kesemuanya.

No comments:

Post a Comment