Thursday 19 February 2015

GONG XI FA CAI....


Pongggggg.....
Pangggggg........
Panggggggg.....!!!!
Kboooommmmmm....!!!!!!

Huh dari tengah malam sampai awal pagi x boleh tidur doh...!!!
Bunyi mercun....bunga api...!!!
Nasib baik esok cuti...
Hmmm cuti dari Selasa sampai Isnin depan...!!!
Apapun Gong Xi Fa Cai... !!!!
Tengok surat khabar ...
Kononnya tahun ini Tahun peberet aku ni...!!!
Tahun Kambing....!!!
Hahahaha....makanan yang aku suka...


Untuk kasi meriah....
Aku dah google cari lirik lagu Gong Xi Gong Xi ni...
Jom nyanyi sambil bayangkan berada di Great Wall....
Pakai ceongsam merah...
Syyy jangan pakai yang seksi tau...
Pakai ceongsam panjang & tudung warna merah ya..!!!
Hahahhaha..

Timi Zhuo - Gong Xi Gong Xi

Timi Zhuo (Zhuó Yī Tíng) 卓依婷 - Gōngxǐgōngxǐ 恭喜恭喜

měi tiáo dàjiē-xiǎoxiàng
每条大街小巷
měi ge rén di zuǐlǐ
每个人的嘴里
jiànmiàn dì yī jù huà
见面第一句话
jiùshì gōngxǐgōngxǐ
就是恭喜恭喜
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ ya
恭喜恭喜恭喜你呀
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
恭喜恭喜恭喜你

-----@@-----
dōngtiān yǐ dào jìntóu
冬天已到尽头
zhēnshì hǎo di xiāoxi
真是好的消息
wēnnuǎn di chūnfēng
温暖的春风
jiùyào chuī xǐng dàdì
就要吹醒大地
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ ya
恭喜恭喜恭喜你呀
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
恭喜恭喜恭喜你

hàohào bīng-xuě róngjiě
皓皓冰雪融解
yǎnkàn méihuā tǔ ruǐ
眼看梅花吐蕊
mànmànchángyè guòqu
漫漫长夜过去
tīngdào yī shēng jītí
听到一声鸡啼
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ ya
恭喜恭喜恭喜你呀
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
恭喜恭喜恭喜你

jīngguò duōshǎo kùnnan
经过多少困难
lìjìn duōshǎo móliàn
历尽多少磨练
duōshǎo xīn'ér pànwàng
多少心儿盼望
pànwàng xīn di xiāoxi
盼望新的消息
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ ya
恭喜恭喜恭喜你呀
gōngxǐ gōngxǐ gōngxǐ nǐ
恭喜恭喜恭喜你
------------

Repeat @@

No comments:

Post a Comment