Tuesday 19 January 2021

11 CARA DIDIK ANAK

 


11 cara untuk mengajar anak anak kamu tentang akhlak yang mulia :

- Jangan mungkir janjimu dengannya supaya dia dapat belajar erti menunaikan janji.

- Latihlah dia sifat ithar (mengutamakan orang lain) dan jadikanlah dirimu itu sebagai teladan.

- Jadikanlah dirinya benci sifat menipu dan mencuri.

- Ajarkanlah dia bahawa sebaik baik manusia bukanlah berdasarkan kepada warna kulit dan keturunan 

- Ajarkanlah dia tentang sifat pemurah dan jadikanlah dirimu itu sebagai teladan kepadanya dalam perkara tersebut.

- Berlakulah adil di antara dia dan adik beradiknya yang lain.

- Jangan bertindak keras terhadapnya yang mengakibatkan dia berada di dalam ketakutan dan suka menipu.

- Jangan tanam di dalam dirinya perasaan takut lalu menjadi kebiasaan dirinya berbohong.

- Latihlah dirinya agar bersabar dan tidak gopoh.

- Tanamkan di dalam dirinya sifat suka merendah diri , lembut dan meninggalkan sifat takabbur.

- Berilah ganjaran bonus kepadanya apabila dia ada menunjukkan sifat berani di dalam sesetengah keadaan.


No comments:

Post a Comment